Hong Syyskokous

11.10.2005

Oitin Osuuspankin tiloissa tiistaina 22.11. klo 18.00 alkaen. Tervetuloa!

Hausjärvi Hong Taekwondo ry KOKOUSKUTSU

 

 

 

 

 

SYYSKOKOUS

Aika: Tiistaina 22.11.2005 kello 18.00

Paikka: Osuuspankin kokoustila Oitti

ESITYSLISTA

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan läsnäolijat

4) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Päätetään mitkä urhilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana kautena 2006

6) Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

• Toimintasuunnitelma v 2006

• Talousarvio v 2006

7) Puheenjohtajan vaali vuodelle 2006

8) Hallituksen jäsenten vaali seuraavalle 2 -vuotis kaudelle

• erovuorossa Reijo Vienonen, Tapani Miikkulainen ja Heikki Järvinen

9) Tilintarkastajien valinta

10) Määrätään seuran liittymis-, kannatus- ja jäsenmaksujen suuruus v 2006

11) Valitaan seuran edustajat järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin, joissa seura on jäsenenä

12) Muut johokunnan esittämät tai jäsenten 10§ mukaisesti vireille panemat asiat

13) Kokouksen päätös