Seuran arvot

Hausjärvi Hong Taekwondo arvot:

-omissa harjoituksissaan jokainen mustavyö noudattaa pääopettajan suuntaviivoja = kokonaisvaltaista taekwondo harjoittelua

 

-jokainen mustavyö ajattelee ensin seuran etua, sitten vasta omaa etuaan.

 

-jokainen mustavyö on velkaa seuralle sen tietotaidon minkä on vuosien aikana saanut. Tästä seuraa, että jokainen mustavyö on velvollinen harjoittelemaan pääopettajan ohjaamissa harjoituksissa. 

 

- jokainen harrastaja on velvollinen antamaan takaisin, eli maksamaan seuralle velkansa = tietotaito, ohjaus, kannustaminen, yhteishenki, osallistuminen.

 

HONG OHJEET:

KUNNIOITUS

KÄYTÖS

KÄRSIVÄLLISYYS

REHELLISYYS (mielen puhtaus)

UHRAUTUVAISUUS

VAATIMATTOMUUS


 

VYÖKATEGORIA, MITÄ VAADITAAN?

 

KELTAINEN VYÖ 9 JA 8 KUP: Kuka tahansa voi saada keltaisen vyön, ihan kuka tahansa.

VIHREÄ VYÖ 7 JA 6 KUP: Aktiivisesti harjoitteleva ja kuntoaan kohottava voi saada vihreän vyön.

SININEN VYÖ 4 JA 3 KUP: kaikki, jotka omaavat sen verran sitkeyttä, että käyvät säännöllisesti ohjatuissa harjoituksissa.

PUNAINAN VYÖ 2 JA 1 KUP: kaikki jotka omaavat riittävän sitkeyden lisäksi rohkeutta ja ovat valmiit tekemään uhrautuvaa työtä toisten seuralaisten hyväksi.

 

MUSTA VYÖ 1 DAN: kaikki, jotka riittävän sitkeyden ja rohkeuden lisäksi omaavat sopivan määrän kunnianhimoa. Lisäksi he tekevät aktiivisesti seuratyössä heille annettuja tehtäviä. Toimivat apuohjaajina ja avustavat alempia vöitä eri tavoin. He osallistuvat aktiivisesti seuran omiin harjoituksiin.

 

2 DAN: voi olla hän joka ohjaa omaa ryhmää pääohjaajan viitoittamien suuntaviivojen mukaan. Osoittaa kykyä ottaa vastuuta toisista. Tekee hänelle annettuja seuratyöhön liittyviä tehtäviä ja osallistuu seuran omiin harjoituksiin itse harjoittelijana aktiivisesti.

 

3 DAN: voi olla hän joka ohjaa omaa ryhmää ja osaa oma-aloitteisesti miettiä myös omia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Kuitenkin yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä pääohjaajan kanssa. Kykenee ottamaan vastuuta koko seuran jäsenistä ja toimimaan heidän etujensa mukaisesti. Kehittää myös omaa taitoaan seuran omissa harjoituksissa, ja käy muualla hankkimassa tietoa lajista.

 

4 DAN: voi olla hän, jolla on oma tyyli. Tarkoittaa omaa perusteltua käsitystä taekwondosta, omalla persoonallisella tavallaan ohjaten, hänelle tärkeitä asioita painottaen, jokaisesta taekwondon osa-alueesta. Osoittaa kykyä ottaa vastuuta koko seurasta.

JOKAISESSA VYÖARVOSSA YLÖSPÄIN MENTÄESSÄ VASTUU LAAJENEE.