Kunnioitus
Kunnioitamme toistemme näkemyksiä ja toisiamme sellaisina kuin olemme. Käyttäydymme
harjoitustiloissa lajin perinteitä kunnioittaen ja oikeudenmukaisesti muita harrastajia kohtaan.


Avoimuus
Olemme vastaanottavaisia uusille ajatuksille, palautteelle ja kritiikille. Viestintämme ja
sisäinen kommunikointimme on avointa, ja se perustuu keskinäiselle luottamukselle.
Mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan yhdessä seuratoimijoiden, harrastajien ja huoltajien
kanssa.


Tasavertaisuus
Meillä kaikilla on oikeus tasavertaisesti harrastaa ja kehittyä lajissa ketään suosimatta tai
syrjimättä. Iästä, kokemuksesta ja vyöarvosta riippumatta olemme kaikki mukana
yhteisössämme tasa-arvoisina jäseninä.


Rehellisyys
Hoidamme rehellisesti meille asetetut vastuut. Tunnistamme omat voimavaramme, ja
pyydämme apua tarvittaessa.

Seuran arvoja noudatetaan budo-lajien periaatteita – kunnioitus, käytös, kärsivällisyys, rehellisyys, uhrautuvaisuus ja vaatimattomuus.